Maatschappelijk betrokken

  1. visie
  2. initiatief
  3. maatschappelijk betrokken

Het bureau is altijd op de hoogte van recente wetenschappelijke inzichten of nieuwe artistieke stromingen. We blijven actief in maatschappelijk relevante discussies en zijn vertegenwoordigd in besturen en werkgroepen, zoals bijvoorbeeld de Green Business Club Twente, de BNA en de BNI. We organiseren debatten over belangrijke vraagstukken, zoals de woonzorg-toekomst of ontwikkeling van binnensteden.

Met onze ontwerpen willen wij bijdragen aan verbetering en vooruitgang van onze gezamenlijke leefomgeving, gezondheid, welzijn en het welbevinden van de mens.

We bieden stage- en afstudeerplekken aan studenten van uiteenlopende studierichtingen. We bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk- en re-integratiemogelijkheden.