Kulturhus als nieuw hart van het dorp

Holstohus Olst

  1. stedenbouw
  2. kwaliteit van leven
  3. sociale duurzaamheid
  4. maatschappelijk betrokken
  5. inlevingsvermogen
  6. ontwerpend onderzoek

Om het voorzieningenniveau in de Overijsselse dorpen en stadswijken te behouden en de sociale samenhang te bevorderen, introduceerde de provincie Overijssel in 2000 het Scandinavische kulturhusconcept. In Olst, een dorp met ruim 5000 inwoners en voorzieningen verspreid over meerdere locaties, werd sinds 1997 over de bouw van een multifunctioneel centrum nagedacht. Uiteindelijk werd het in 2005 als Kulturhus gerealiseerd: Het Holstohus. Het is net als andere Kulturhusen een gemeenschapsgebouw met een combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en (zakelijke) dienstverlening gebundeld onder één dak en waar de participanten met elkaar samenwerken. Door die onderlinge samenwerking en het gevarieerde aanbod vormt het inmiddels dé ontmoetingsplaats voor de Olstenaren en wordt het gemeenschapsgevoel versterkt.

groen

Passend in het dorp

Erkers, dakkapellen en een groot aantal verschillende raamopeningen zorgen er voor dat het Holstohus ondanks zijn omvang niet uit de toon valt in de dorpse omgeving. Ook is in de gevels gevarieerd met de goothoogte, om zo aansluiting te zoeken met de schaalgrootte van de omliggende bebouwing.

zijingang
uitsnede detail nok
eerste verdieping 1
eerste verdieping 2

SAMENWERKING EN ONTMOETING IN EEN UITNODIGEND GEBOUW

Het Holstohus staat in het centrum van Olst op de plaats van het voormalige cultureel centrum De Oude School. Vanwege de stedenbouwkundige inpassing en de gevraagde functies bestaat het gebouw uit twee bouwdelen die ten opzichte van elkaar zijn verdraaid. Hiertussen ligt de centrale hal die met trappen, lift, vides en lichtstraat de verdiepingen en gebruikers ruimtelijk met elkaar verbindt. In de hal zijn onder meer de infobalie van de gemeente, de VVV, de openbare bibliotheek en een lunchroom annex restaurant gevestigd. Op de eerste verdieping ligt onder de kap het (film)theater met bijbehorende kleedfaciliteiten. Op de tweede verdieping zijn de muziekschool en meerdere kleinere ruimten te vinden die in gebruik zijn bij verenigingen. Multifunctionaliteit, flexibiliteit en transparantie spelen in het Holstohus een belangrijke rol. De aanwezige ruimten zijn voor meerdere doeleinden geschikt gemaakt door de toepassing van flexibele paneelwanden en glazen vouwwanden.

Deel dit project op