Huisvesting voor jongeren met een grote verpleegbehoefte

Het Wiedenbroek

  1. architectuur
  2. zorgcomplex
  3. kwaliteit van leven
  4. maatschappelijk betrokken
  5. healing environment
  6. inlevingsvermogen

Om te kunnen reageren op een veranderende woningmarkt heeft de gemeente Haaksbergen destijds de beleidsnota Woonvisie 2003+ (Kwaliteit van wonen voor jong en oud) opgesteld waarin de woningvraag en de woonwensen van haar inwoners centraal gesteld werden. Ook werden lichamelijk gehandicapten niet meer benaderd als een specifieke doelgroep, maar als inwoners met een woonwens. ‘Gewoon wonen’ werd de norm. Dat hield in dat er voldoende geschikte woningen moesten zijn, evenals goed bereikbare voorzieningen en waar nodig zorg op maat aan huis. Burgers zouden dan zolang mogelijk in hun zelf gekozen huis kunnen blijven wonen met behoud van de regie over het eigen leven. Het laatste paste ook in het streven van de gemeente om grootschalige zorgvoorzieningen als Het Wiedenbroek en ’t Saalmerink om te vormen en af te bouwen.

ZELFSTANDIG WONEN AAN DE WIEDENBROEKSINGEL

Als onderdeel van de transformatie van Het Wiedenbroek kregen 33 lichamelijk gehandicapte jongeren een nieuw onderkomen; tot dan toe verbleven zij in meer-persoonskamers op de tweede verdieping van het verpleeghuis. Vanwege de veranderde visie op wonen en zorg konden 18 van hen verhuizen naar nieuwe appartementen aan de Wiedenbroeksingel, terwijl 15 jongeren elders kwamen te wonen.

De nieuwbouw met 18 appartementen is zodanig in zijn omgeving ingepast dat het groene karakter van de plek aan de Wiedenbroeksingel gehandhaafd blijft. Het gebouw is onderverdeeld in twee woongroepen van negen personen met voor elke groep een eigen voordeur aan de Wiedenbroeksingel. Beide groepen hebben een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. Tussen de twee woongroepen ligt een zone voor algemeen gebruik met een kantoor/spreekkamer, een berging, toiletten voor personeel en een logeerkamer met badkamer.

De appartementen bestaan uit een woonkamer met een pantry en een slaapkamer met een badkamer. De woonkamer geeft toegang tot een terras dat uitgespaard is uit het bouwblok. Doordat het raam bij het terras de hoek omgaat, ontstaan royale zichtlijnen vanuit de woonkamer.

Deel dit project op