Multifunctioneel zorggebouw in Dorsten (D)

Woon- en bedrijfsgebouw ‘Leopold I’

  1. menselijke omgeving
  2. betrouwbaar en zorgvuldig
  3. zorgcomplex

In de nabije omgeving van de voormalige kolenmijn Fürst-Leopold, op de hoek van de Halterner Straße en de Zechenstraße, wordt in nauwe samenwerking met de stad Dorsten een woon- en bedrijfsgebouw gerealiseerd. De nieuwbouw met de naam Leopold I zal vooral ten dienste staan van woon- en zorgvoorzieningen van de 50+ generaties. Daarnaast zijn op de begane grond een bakker met buitenterras en een drogisterij voorzien.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

PASSEND BIJ DE LEVENSCYCLUS VAN SENIOREN

Aan de Halterner Straβe sluit Leopold I aan op de kleinschalige bestaande bebouwing. In de sprong bevindt zich de toegang tot de drie etages met seniorenwoningen bestaande uit in totaal 21 rolstoeltoegankelijke tweekamer service-appartementen. Aan de Zechen Straβe ligt de andere vleugel van de nieuwbouw die op twee verdiepingen ruimte biedt aan twee woongroepen voor dementerende ouderen van elk 12 personen.

Op de begane grond is plaats voor dagverpleging van ouderen in samenwerking met een naburig restaurant. Gezamenlijk met bakker en drogisterij kunnen zij de bewoners verbinden met het dagelijkse leven in de ‘nieuwe‘ wijk die al een rijke mix van commercie, wonen, gastronomie en cultuur kent.

Architectuurconcept

Het gevelontwerp van de bovenste verdiepingen weerspiegelt het kleinschalige en individuele wonen. De begane grondgevel daarentegen is transparant, in zekere zin in contrast met de geslotenheid van de voormalige Lohnhalle aan de overzijde van de Zechen Straβe waarvan rooilijn en borstwering overeenkomen met Leopold I.

Een bijzonderheid is de grote binnentuin die zich op het dak van de begane grond van het V-vormige blok bevindt en die de functies scheidt en verbindt van de appartementen en woongroepen.

Deel dit project op