Vervangende huisvesting LVB / MVG

Elver Kemperbergerweg / Bakenbergseweg

  1. zorgvuldigheid
  2. menselijke omgeving
  3. inlevingsvermogen

Zorgorganisatie Elver gaat de komende jaren miljoenen investeren in de vervanging van honderden woningen voor verstandelijk beperkte bewoners op locaties in de Achterhoek, Liemers en Arnhem. Het huidige woningbestand is sterk verouderd en wordt gefaseerd vervangen door toekomstbestendige woningen die de bewoners meer privacy, meer ruimte en betere faciliteiten bieden. Tegelijkertijd moet de (financiële) maakbaarheid van deze ambitie worden gewaarborgd. Deze bevindt zich op het snijvlak van efficiënte, algemene zorgconcepten en individuele wensen en behoeften van bewoners.

Bakenbergseweg A-2
Bakenbergseweg A-3
Bakenbergseweg A-1
Bakenbergseweg B vogelvlucht

WOONOMGEVING DIE HOUVAST BIEDT

Op de locatie Kemperbergerweg / Bakenbergseweg in Arnhem-Noord wonen cliënten met een licht verstandelijke en/of gedragsbeperking (LVB / MVG) in de leeftijd van 13 jaar tot senior. Voor hen is een woonomgeving essentieel die de nodige houvast biedt en waar goede begeleiding mogelijk is.

Nieuw huisvestingsconcept

Elver gaat nieuw bouwen voor 105 bewoners en vier logeerplekken op basis van een huisvestingsconcept dat IAA Architecten samen met Elver heeft opgesteld. De kern is een groep van acht bewoners met eigen studio’s en een centrale huiskamer. Een enkele bewoner krijgt een appartement.

De nieuwe bebouwing wordt in twee fasen gerealiseerd om tijdelijke huisvesting (en dus tweemaal verhuizen) te voorkomen. Overal zullen de studio’s op het maaiveld staan, behalve op de hoek Schelmseweg / Kemperbergerweg, daar is een gebouw ontworpen in twee en drie lagen dat bedoeld is voor jeugdige bewoners en dat tevens ruimte biedt om te logeren.

omschrijving
omschrijving
Kemperbergerweg vogelvlucht

Natuurlijke uitstraling

De nieuwe bebouwing krijgt een natuurlijke uitstraling: de gevels van de studio’s bestaan uit een licht beige genuanceerde steen, de huiskamers worden voorzien van houten bekleding en een zinken dak.

De bosachtige locatie ligt op de grens van natuur (Veluwe) en stad (Arnhem) en vereist een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw tussen de aanwezige bomen. Na de bouw wordt het omringende terrein zo natuurlijk mogelijk ingericht, resulterend in gebouwen in het groen.

Verklaring afkortingen:

  • LVB = Licht Verstandelijke Beperking
  • MVG = Moeilijk Verstaanbaar Gedrag

Deel dit project op