Vervangende nieuwbouw Bartiméus ’t Sand officieel geopend

  1. kwaliteit van leven
  2. welbevinden
  3. inlevingsvermogen

Afgelopen zaterdag 12 oktober zijn op Bartiméus-locatie ’t Sand onder grote belangstelling de nieuwe woningen officieel geopend. Jopie Nooren (voorzitter raad van bestuur) en Joeke van der Mei (directeur Bartiméus Fonds) onthulden samen met drie bewoners een plaquette. In fase drie zijn er dit jaar vier woongebouwen in Doorn aan De Brink gebouwd voor 64 bewoners met een meervoudige beperking. De KlaassenGroep realiseerde de nieuwe onderkomens die elk uit twee groepen van acht studio’s bestaan met een gezamenlijke woonkamer. IAA Architecten is al 15 jaar betrokken bij de bouwopgave op de terreinen van Bartiméus. Sinds 2005 zijn er woningen voor gebruikers met uiteenlopende beperkingen gebouwd, maar ook voorzieningengebouwen gerealiseerd als bijvoorbeeld een zwembad en een school. Daarnaast zijn er ontwerpen voor stedenbouw en landschap gemaakt.

KLEINSCHALIG WONEN IN DOORN

Bij Bartiméus 't Sand hebben bewoners naast een visuele beperking altijd bijkomende beperkingen. Vaak gaat het om een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. Bartiméus biedt hen woonruimte op maat en specialistische begeleiding: kleinschalige woonvoorzieningen met specifieke voorzieningen in de naaste omgeving zodat de bewoners een leven kunnen leiden zoals thuis. Want kleinschalig wonen is overzichtelijk voor de bewoners en zorgt voor rust.

De omgeving is voor bewoners herkenbaar en toegankelijk door het gebruik van optimale lichtcondities, kleurcontrasten in de inrichting, tactiele informatie, een bewuste geluidsomgeving en een logische indeling van de ruimtes. Onverwachte en risicovolle situaties worden vermeden. Bewoners voelen zich veilig en prettig in deze omgeving en worden gestimuleerd in het zelfstandig uitvoeren van activiteiten.

Deel dit artikel op