Zo gewoon mogelijk wonen voor mensen met een visuele beperking

Vervangende nieuwbouw Bartiméus

  1. stedenbouw
  2. workshops
  3. kwaliteit van leven
  4. landschapsarchitectuur
  5. integraal ontwerpen

Op de locatie van Bartiméus in Doorn wonen mensen met een meervoudige handicap die tevens een visuele beperking hebben. Als vervanging van de verouderde voorzieningen werd IAA Architecten gevraagd een nieuwe leefomgeving te ontwerpen. Vanwege de aard van de handicaps was het niet wenselijk deze mensen in een 'gewone' woonwijk op te nemen. Hier zouden ze te veel prikkels krijgen met vereenzaming en isolatie tot mogelijk gevolg. Bartiméus wilde daarom een dorp creëren dat zich open zou stellen voor de buitenwereld, zodat er een omgekeerde integratie kon plaats vinden.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
centrumgebouw
braille

EEN GEWOON DORP

Met de werktitel ‘een gewoon dorp’ hebben wij de drie hoofdbestanddelen wonen, werken en recreatie als een kralenketting tot een dorp aaneengeregen. Het wonen bestaat uit clusters voor vier tot acht bewoners, in woongebouwen van meestal één bouwlaag en verspreid over het terrein.

Deel dit project op