integraal ontwerpen

 1. actualiteit

  Uitvoering 'Bouwdeel Zuid' St Jansdal kan beginnen

  Zomer 2020 is gestart met het ontwerp van de nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, genaamd ‘Bouwdeel Zuid’. Als onderdeel van het masterplan leidt het tot de huisvesting van …

 2. actualiteit

  Podiumtrap Pulse Berlin

  Voor het atrium van PULSE BERLIN is een sculpturale trap ontworpen die niet alleen de begane grond met de eerste verdieping verbindt, maar die ook uitnodigt om te ontmoeten, om zien en gezien te worden. Bovendien is …

 3. actualiteit

  Herinrichting centrum Raalte gestart

  Sinds 31 oktober is infra-aannemer Klink-Nijland aan de slag om het centrum van Raalte te vernieuwen volgens het inrichtingsplan van IAA Architecten. De aannemer is gestart op de Grote Markt met ondergrondse …

 4. project

  Ontwikkelingsvisie

  In opdracht van de grondeigenaar en een projectontwikkelaar heeft IAA Architecten een ontwikkelingsvisie gemaakt voor een industrieel terrein. Een terrein wachtend op een nieuwe toekomst. Onze ambitie daarbij was om …

 5. project

  Centrumplan

  Het centrum van Raalte is toe aan een nieuwe impuls: de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid kunnen beter. Ook kent het centrum weinig groen. Dat maakt het centrum kwetsbaar voor de effecten van …

 6. project

  Masterplan ‘Op Stoom!’

  In oktober 2020 kocht de gemeente Hof van Twente het 14 ha grote terrein van de voormalige Twentse Stoomblekerij in Goor met het doel het gebied te ontwikkelen tot een plek waar het prettig wonen, werken en …

 7. project

  Muziekcentrum en conservatorium

  Op 9 september 1988 opende koningin Beatrix het Muziekcentrum in Enschede, bestaande uit een grote en kleine concertzaal, in een complex dat gecombineerd is met het conservatorium. Het betekende de start om Enschede …

 8. project

  Integraal ontwerpen vanuit meerwaarde

  Het afgelopen jaar hebben we een ontwerpend onderzoek afgerond naar de wijze waarop we de meerwaarde van integraal ontwerpen concreet kunnen maken. Zo tastbaar dat het voor een opdrachtgever en eventuele andere …