De Stedelijke Tuin: Natuurlijk Industrieel

Ontwikkelingsvisie

  1. integraal ontwerpen
  2. stedenbouw en landschap
  3. architectuur

In opdracht van de grondeigenaar en een projectontwikkelaar heeft IAA Architecten een ontwikkelingsvisie gemaakt voor een industrieel terrein. Een terrein wachtend op een nieuwe toekomst. Onze ambitie daarbij was om de historie en de huidige karakteristieken te integreren in die nieuwe toekomst.

In een eerste oogopslag zal niet iedereen de bestaande kwaliteiten direct herkennen. Maar in een land waar ruimte steeds schaarser wordt en de behoefte aan ruimte voor productiviteit steeds groter, dient een plek als deze niet zomaar verloren te gaan. Ruimte voor creativiteit moeten we koesteren en vormt de basis voor een uniek nieuw woonmilieu. In de stedelijke tuin wordt het industriële karakter verweven met natuurlijk wonen.

De Werkplaats

Industrie vormt het DNA

De locatie is momenteel een industrieterrein bestaande uit bedrijven, stallingsplek en grootschalige detailhandel. Dit DNA en de maat en schaal van de industrie willen we benutten voor een uniek industrieel en natuurlijk woonmilieu. Een plek voor aanpakkers met de ruimte om te creëren in de luwte. Werken met de handen vormt hier de verbindende factor en dit komt samen in de werkplaats centraal in het plangebied.

Om het plan in te passen in de omgeving wordt aansluiting gezocht met het bestaande landschappelijke polder-raamwerk. Deze structuurdrager vormt de basis voor het ontwerp. Het polderlandschap dicht bij het dorp wordt gekenmerkt door de houtwallen die resulteren in diverse landschapskamers. Deze vormen samen met de kenmerkende lange lijnen de basis voor de invulling van de industriële tuin.

De collectieve tuin
De straat
Landelijk
Appartement

Collectief woonmilieu

Door compact te bouwen ontstaat er ruimte voor natuur. Dit kan worden bereikt door in te zetten op collectiviteit. Samen delen houdt de wijk open en transparant in plaats van onderverdeeld in kleine privédomeinen.

Binnen de ontwikkelvelden is er de vrijheid om te variëren in dichtheid en ruimte voor groen. Door het toevoegen van collectieve tuinen ontstaat er een hoogwaardige openbare ruimte met een meerwaarde voor de biodiversiteit. Maar ook sociale interactie en saamhorigheid worden versterkt waardoor een gezonde wijk ontstaat.

Door als collectief te opereren ontstaat er de mogelijkheid om voorzieningen zoals een werkplaats en hoogwaardig openbaar groen te realiseren. Een ambitie die niet mogelijk is in meer individuele wijken.

Klik hier voor de ontwikkelingsvisie (6 Mb)

Deel dit project op