Facelift voor centrum van Raalte

  1. betrekken belanghebbenden
  2. integraal ontwerpen
  3. stedenbouw en landschap

Gisteren heeft IAA Architecten in samenwerking met de gemeente Raalte drie scenario’s gepresenteerd voor de herinrichting van de Grote Markt en de Plas. Het moet gezelliger worden, meer eenheid uitstralen en bovendien moeten bezoekers er graag voor langere tijd blijven. Het woord is nu aan de bewoners, zij kunnen kiezen uit de varianten [1] het groene plein met veel groen en water, [2] het evenementenplein en [3] het kleinschalige plein.

omschrijving
omschrijving

Het groene plein

Veel ruimte voor groen, spelen, bankjes en water. Zowel in de zomer als in de winter brengt het groen leven en sfeer in het centrum. Er is weinig ruimte voor grote evenementen, zoals de ijsbaan of Stoppelhaene.

omschrijving
omschrijving

Het evenementenplein

Het evenementenplein biedt veel ruimte voor evenementen, zoals de ijsbaan, de markt en Stoppelhaene. Als er geen evenementen zijn is dit plein het meest leeg van de drie scenario’s. Het plein geeft sfeer door speelse bestrating en een watergoot door het plein.

omschrijving
omschrijving

Het kleinschalige plein

Een combinatie van groen en elkaar ontmoeten met ruimte voor kleinschalige evenementen. Water, groen en de vormen in het straatwerk geven volop beleving. Door open ruimtes kunnen veel evenementen wel of in aangepaste vorm plaatsvinden in het centrum.

Eind 2021 schop in de grond

Wethouder Dennis Melenhorst hoopt uiterlijk in maart, met alle geleverde input, aan het definitieve ontwerp van het centrum te beginnen. Hij heeft een kleine 2 miljoen euro beschikbaar om het plein aan te pakken.

Deel dit artikel op