Pleinenvisie

Een nieuw leven voor dorpspleinen

  1. ruimtelijke duurzaamheid
  2. ontwerpend onderzoek
  3. inrichtingsplan

Aan de zuidzijde van het centrum van Borne ligt een vijftal pleinen die weinig samenhang vertonen en qua inrichting versleten zijn: het Rheineplein, De Bolkshoek, De Bleek, het Marktplein en De Koem. Samen vormen zij één openbare ruimte rond het gemeentehuis.

De pleinen kennen verschillende functies, zoals parkeren, marktplein, groenruimte en verblijfsruimte en zijn een belangrijke schakel in de ontsluiting van het kernwinkelgebied voor het langzaam verkeer.

De Gemeente Borne heeft in aanloop naar een herinrichting behoefte aan een integrale visie op deze pleinen, ook in afstemming op de ruimere omgeving.

omschrijving

INTEGRALE PLEINENVISIE MET INRICHTINGSPLAN

De integrale ruimtelijke visie beschrijft hoe de eenheid van de pleinen te versterken is. Dit resulteert in een inrichtingsplan waarbij de realisatie van een eenduidige hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte voorop staat. En die aansluiting zoekt bij de identiteit en uitstraling van eerder heringerichte delen van het centrum.

Uitgangspunt voor de inrichting is de aanleg van overzichtelijke en ruime parkeerpleinen met een heldere aanduiding van de parkeerplekken. Verder wordt in de visie ingezet op een beperkt aantal kwalitatieve verblijfsplekken in plaats van veel plekken met geringe kwaliteit. Hetzelfde geldt voor de boombeplanting.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

Een aantal bestaande ruimtelijke kwaliteiten komt tot nu onvoldoende tot zijn recht. Het gaat om De Bleek, de voormalige Beeldentuin, Villa Elisabeth en Oud Borne. Deze plekken zullen door de herinrichting beter aansluiten op de openbare ruimte en kunnen door wandelverbindingen en door herkenbaar materiaalgebruik beter met elkaar in relatie worden gebracht.

Deel dit project op