Een oud klooster in een nieuwe context

St. Nicolaasklooster

  1. bestemmingsplan
  2. stedenbouwkundig plan
  3. inrichtingsplan

Ten noorden van de bebouwde kom van Denekamp ligt het klooster St. Nicolaas dat in 20e eeuw is uitgegroeid tot een onderwijs- en verzorgingscomplex. Op het kloosterterrein zijn drie gebieden te herkennen: rond het klooster ligt de nadruk op religie, het westelijk deel heeft een sociaal-economische functie en het oostelijke deel krijgt een zorgfunctie. Deze toekomstige functieontwikkeling is de aanleiding geweest om de inrichting van het gehele gebied te herzien.

omschrijving
omschrijving

INTEGRALE RUIMTELIJKE PLANVORMING

Naast een landschappelijke visie voor het totale landgoed, is een inrichtingsplan voor de nieuwe zorgfuncties in het oostelijke terreindeel ontworpen. Voor dat gebied waren de aanwezige waterloop en de belangrijkste zichtlijnen leidend voor het bebouwingsconcept dat samen met de afdeling architectuur van IAA Architecten is ontwikkeld.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

De toevoeging en uitbreiding van dragende elementen als houtwallen, lanen en solitairen versterkt het landschappelijk casco in het essen- en matenlandschap. Gezamenlijk vormen zij een raamwerk van groene kamers waar binnen de nieuwe bebouwing een plaats krijgt en die een gevarieerde architectuur kent. De inrichting van de buitenruimte is gebaseerd op de bestaande landschappelijke kwaliteiten en is op verschillende punten aangepast aan de gebruikerseisen van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

Zoals het westelijk gelegen woonzorgcentrum Gravenstate past bij het lommerrijke en chique karakter van het klooster, zo voegt in het oostelijk gebied de nieuwe woonlocatie en dagbesteding Gravenallee voor licht-verstandelijk gehandicapten zich als een boerenerf naar het omringende landschap.

Deel dit project op