Transformatie van fabriekscomplex naar woonwijk

Op de Bleek

  1. bestemmingsplan
  2. stedenbouwkundig plan
  3. beeldkwaliteitsplan

Na het faillissement van de Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie in Eibergen in 2005 vraagt het fabriekscomplex om een nieuwe bestemming. Het 14 hectare grote gebied, met inbegrip van het terrein van de voormalige fabriek Prakke en een deel van het wandelpark De Maat, zal gefaseerd ontwikkeld worden en uiteindelijk plaats bieden aan circa 230 woningen.

Luchtfoto
omschrijving

‘OP DE BLEEK’ IN EIBERGEN: STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EN BEELDKWALITEITSPLAN

De herontwikkeling kent twee belangrijke uitgangspunten: herstel van de relatie met de rivier de Berkel en behoud van de verwijzingen naar het industriële verleden.

omschrijving
omschrijving

De landschappelijke omgeving en het industriële verleden leiden tot een gevarieerd stedenbouwkundig concept. Hier bepalen de ligging, hoogte en ruimtelijke karakteristiek van de deelgebieden de variatie in woonkwaliteiten. Om deze verschillen binnen een stedenbouwkundige eenheid te accentueren zijn zij voor de diverse bebouwingstypen uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. De relatie met de Berkel wordt hersteld door een zijtak van de rivier te verleggen door de nieuwe woonwijk.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

De aanwezige bodemvervuiling en de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen beperken de mogelijkheden voor hergebruik. Toch is het gelukt om het industrieel erfgoed zichtbaar te maken door de oude schoorsteen en een aantal monumentale gebouwen te behouden en een nieuwe functie te geven. Daarnaast is het verleden afleesbaar in de structuur, vormgeving en materiaalkeuze, zoals die zijn opgenomen in het ontwerp voor de nieuwe woningen.

De plannaam Op de Bleek symboliseert de verbondenheid met de vroegere textielindustrie: destijds was de Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie de grootste werkgever van Eibergen.

Deel dit project op