beeldkwaliteitsplan

  1. project

    Stroinkslanden-Zuid

    Stroinkslanden-Zuid is gelegen ten zuidwesten van Enschede, in de overgangszone van stad naar buitengebied. De wijk is in fysiek en sociaal opzicht steeds verder achterop geraakt. Middeninkomens trekken weg, openbare …

  2. project

    Op de Bleek

    Na het faillissement van de Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie in Eibergen in 2005 vraagt het fabriekscomplex om een nieuwe bestemming. Het 14 hectare grote gebied, met inbegrip van het terrein van de …