Transformatie zuivelfabriek naar bijzonder woongebied

Coberco terrein

  1. ruimtelijke duurzaamheid
  2. stedenbouwkundig plan
  3. beeldkwaliteitsplan

Tussen centrum en binnenring van Enschede ligt de wijk Boddenkamp, een typisch vroeg 20e eeuws voorbeeld van gemengde bebouwing bestaande uit industrie en woningbouw. Nu de industrie is verdwenen verandert de Boddenkamp in hoog tempo in een aantrekkelijke woonwijk. Als laatste is het oostelijk deel aan de beurt, het voormalige Coberco terrein, vernoemd naar de zuivelfabriek die in 1995 zijn deuren moest sluiten. Van het industriecomplex is alleen nog de randbebouwing en een grote productiehal over ('De Melkhal'), de rest is inmiddels gesloopt. IAA Architecten heeft voor het terrein een stedenbouwkundige visie en een beeldkwaliteitsplan gemaakt zodat westelijk en oostelijk deel van de Boddenkamp één geheel gaan vormen.

Coberco-vogelvlucht-2
Coberco-vogelvlucht-1
Coberco-vogelvlucht-3
Coberco-vogelvlucht-4

OPNIEUW SFEER VAN BEDRIJVIGHEID

De kern van het plan is het terugbrengen van de sfeer van bedrijvigheid die het monumentale complex ooit kenmerkte door middel van een multifunctioneel programma voor 'De Melkhal': wonen, werken, ontmoeten, food en horeca. Daarbij wordt het cultuurhistorische karakter van de hal behouden door hergebruik. Het complex is groot maar ook, vanuit haar oorspronkelijke functie, naar binnen gekeerd en vormt daarmee een barrière in het huidige stedelijke weefsel. Door 'De Melkhal' letterlijk en figuurlijk open te stellen zal de transformatie het introverte karakter omdraaien en daarmee een verbinding leggen naar het omliggende gebied.

stedenbouwkundig plan

Bijzonder woonmilieu door functiemenging

Aan de zuidzijde wordt een stedelijk woonmilieu gecreëerd met grondgebonden woningen: stadsvilla’s en twee-onder-een-kapwoningen met statenpanden die de randen belijnen. Aan de noordzijde komt een nieuw wooncomplex waar werken en wonen wordt toegestaan. Gecombineerd met het hergebruik van 'De Melkhal' ontstaat een gebied waarin functiemenging en levendigheid centraal staan.

Foto's van De Melkhal: leegstand en hergebruik

Melkhal beneden
Melkhal beneden nieuw
Melkhal boven
Melkhal boven nieuw1
Melkhal oud1
Melkhal boven nieuw2
Melkhal oud2
IAA kantoor
Melkhal buitenzijde 25.2.2019
nachtopname bijbusbaan

Deel dit project op