Enschedese wijk heeft opknapbeurt nodig

Stroinkslanden-Zuid

  1. stedenbouwkundig plan
  2. beeldkwaliteitsplan

Stroinkslanden-Zuid is gelegen ten zuidwesten van Enschede, in de overgangszone van stad naar buitengebied. De wijk is in fysiek en sociaal opzicht steeds verder achterop geraakt. Middeninkomens trekken weg, openbare ruimten hebben hun glans verloren en zijn aan vervanging toe, het winkelcentrum is gedateerd en ligt geïsoleerd, het rijkelijk aanwezige groen is door wildgroei zijn uitstraling en aantrekkingskracht kwijtgeraakt en de eentonige woningen ontbreekt het aan de broodnodige eigenheid.

Een groot deel van de wijk is ontworpen volgens de strenge SAR-ontwerpvatting. Die heeft geresulteerd in een stempelverkaveling met een heldere maar monotone opbouw; zowel in stedenbouw, als architectuur, als ook in het woningaanbod. Verder kent de wijk veel doodlopende straatjes en zijn achterkanten van woningen naar de weg gericht. Dit alles levert een levenloos en sociaal onveilig straatbeeld op.

omschrijving

STEDENBOUWKUNDIGE AANPAK GEEFT STROINKSLANDEN-ZUID NIEUWE IMPULSEN

Voor de revitalisering van Stroinkslanden-Zuid heeft de afdeling Stedenbouw en Landschap van IAA Architecten een reeks werkzaamheden verricht, samen gebracht in enkele samenhangende plannen:

  • structuurplan
  • masterplan
  • stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteitsplan

De voorgestelde ontwikkelingen zijn gebaseerd op een aantal hoofddoelen: het verbeteren van het imago van de wijk en de openbare ruimte, het vergroten van de sociale samenhang, het versterken van de activiteiten in de wijk en het doorbreken van de eentonigheid van de bebouwing. Dat moet ook leiden tot een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling. De kwaliteiten in de wijk worden ingezet voor nieuwe woonvormen.

omschrijving

De voorstellen worden gefaseerd en per wijkdeel uitgevoerd. Daarbij is een ontwikkelingsstrategie voor de groenstructuur een belangrijk uitgangspunt voor de herstructurering.

Het stedenbouwkundig plan moet als aanjager dienen voor de revitalisering van Stroinkslanden-Zuid en bewoners van binnen én buiten de wijk een kans bieden hun droomhuis te realiseren door middel van particulier opdrachtgeverschap.

omschrijving
omschrijving

Verder is een massastudie gemaakt voor een bestemmingsplanwijzing om de voormalige seniorenwoningen aan de Hasmanlanden, Assinklanden en Hanenberglanden te kunnen vervangen door nieuwbouw.

Deel dit project op