Fase 2 bebouwing Stationsplein Wierden gereed

  1. baksteen
  2. betrekken belanghebbenden
  3. menselijke omgeving
  4. integraal ontwerpen
  5. appartementencomplex
  6. stedenbouwkundig plan

De stationsomgeving van Wierden heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen en functioneert inmiddels als de poort naar het centrum. Na de bouw van het appartementengebouw De Schakel in fase 1, zijn nu in fase 2 de gebouwen Pleinzicht en Het Tolhuys gerealiseerd. Vandaag is het Open Huis en kunnen potentiële huurders de woningen bezichtigen. De geslaagde metamorfose is het resultaat van de prijsvraag die in 2013 werd gewonnen door de combinatie Nijhuis Bouw, Explorius Vastgoedontwikkeling en IAA Architecten.

AANGEPAST AAN DE SCHAAL VAN WIERDEN

Rondom het stationsgebied is een aangename, veilige en groene woonomgeving ontstaan met ruimte voor zowel starters en senioren als bedrijvigheid, passend bij de schaal van Wierden. De drie bouwblokken verdelen het stationsgebied in twee gebieden: het Stationsplein en het verbindende plantsoen. Er is gekozen om voetgangers in deze twee plekken als belangrijkste gebruiker te zien. Het plein is ingericht volgens het principe van shared space. In het plantsoen zijn de verbindingen voor auto’s en fietsers zoveel mogelijk teruggedrongen tot de essentiële doorgaande verbindingen. In het plan zijn zichtlijnen naar de kerk opgenomen en sluit de groene omgeving aan op het zwembad. De aanwezige kunst en monumenten zijn herplaatst in het plan.

Rijk gevelbeeld met goede leefkwaliteit op straatniveau

In het plan is de parcelering, de pandsgewijze uitstraling, van groot belang. Samen met wisselende detaillering wordt de vereiste kleinschaligheid bereikt en ontstaat gelijktijdig een rijker gevelbeeld. Ook is bewust gewerkt aan de leefkwaliteit op straatniveau: in De Schakel bevinden zich in de plint bedrijfsruimten voor startende ondernemers etc. Deze plint werkt als een doorloop van het station naar het centrum en sluit aan op het winkelprofiel verderop. Om het maaiveld vrij te houden zijn in het gebouw Pleinzicht de bergingen in de kelder geplaatst. Zoveel mogelijk woningen zijn georiënteerd op het plantsoen of het Stationsplein om de sociale veiligheid en levendigheid van deze twee openbare ruimten zo groot mogelijk te laten zijn. Het parkeren vindt plaats in het binnengebied van de gebouwen en aan de kant van het spoor.

Deel dit artikel op