Zelfstandig blijven wonen in je eigen wijk

De Zonnestraal

  1. menselijke omgeving
  2. ouderenzorg
  3. maatschappelijk betrokken
  4. betrouwbaar en zorgvuldig
  5. integraal ontwerpen
  6. architectuur

Woon-zorgcentrum De Zonnestraal is een gezamenlijk project van woningcorporatie WBO Wonen en zorginstelling Sint Maarten om de vergrijzing in de wijk De Thij zelf op te kunnen vangen. De eerste bouwplannen legden de nadruk op de zorg, maar woningcorporatie WBO vroeg om appartementen die groter waren dan wat gebruikelijk is in de zorg. Hierdoor kwam in het uiteindelijke ontwerp de nadruk op het wonen te liggen. De zorgvoorzieningen in het gebouw zijn vanwege de grootte van de appartementen beperkt gebleven tot het grand café en een aantal ondersteunende voorzieningen.

straatgevel
geveldetail ingezoomd
detail gevel
huiskamer

MODERN EN NIET-INSTITUTIONEEL GEBOUW

De buitenzijde van het woongebouw heeft een moderne en niet-institutionele uitstraling. Het gebouw is zorgvuldig in zijn omgeving ingepast, rekening houdend met de omwonenden. Meest opvallend is de balustrade van de balkons van gelamineerd hout. De grote glasoppervlakten geven de bewoners maximaal contact met de buitenwereld. De horizontale belijning in de gevel sluit aan op de architectuur van de omgeving.

Deel dit project op