Wonen en zorgen langs Haagse tramlijn 11

Woonzorgcomplex Het Zamen

  1. inlevingsvermogen
  2. integraal ontwerpen
  3. woonzorgcentrum
  4. architectuur
  5. appartementencomplex
  6. zorgcomplex

De gemeente Den Haag heeft in de Structuurvisie Den Haag 2020 in de zone langs het tracé van tramlijn 11 een aantal gebieden aangewezen om een kwaliteitsimpuls te krijgen. Daartoe behoorde in de wijk Regentesse Zuid het voormalige Gemeentelijke Industrie Terrein (GIT), dat sindsdien ontwikkeld wordt door woningcorporatie Staedion. De bouw van het woonzorgcomplex Het Zamen aan de Esperantostraat markeerde de start van de gewenste revitalisatie van het GIT tot een gebied met een aantrekkelijke openbare ruimte en met verschillende functies zoals zorg, wonen en (re)creatie.

entree
entree-zoom
uitsnede gevel
nok detail
exterieur galerij
atrium detail hekwerk en galerij
binnenplaats dak
atrium binnenzijde
restaurant

WONEN EN ZORG GESCHEIDEN

Het Zamen is één van de eerste zorggebouwen in Nederland waar de scheiding van wonen en zorg is doorgevoerd. Het gebouw bestaat uit zeven lagen met op de etages 94 levensbestendige woningen in de sociale huursector en 134 zorgappartementen, waarvan vier in een hospice. Per zes zorgappartementen is er een gezamenlijke huiskamer waar de cliënten de dag door kunnen brengen. Verder is er een diagnostisch centrum aanwezig voor mensen met geheugenproblematiek.

Superblok met wijkfunctie

Het bakstenen gebouw oogt in eerste instantie gesloten, maar het lichte en overdekte centrale atrium van 2600 m² op de begane grond is ook voor de buurt toegankelijk. Op straatniveau is in de plint 2800 m² aan commerciële ruimten aanwezig en 3800 m² aan voorzieningen waaronder een openbaar toegankelijk restaurant dat samen met het atrium een wijkfunctie vervult.

Deel dit project op