Wonen en zorg in een meergeneratie buurt

Woonzorgcentrum Kroondomein

  1. inlevingsvermogen
  2. woonzorgcentrum
  3. appartementencomplex

Met de herontwikkeling van het Oranjepark in Ermelo tot een meergeneratie buurt geeft Zorggroep Noordwest-Veluwe concreet vorm aan de 'participatiemaatschappij'. Gebaseerd op de filosofie van de Stiftung Liebenau wordt het Oranjepark "een plek waar jong, oud, gezond of kwetsbaar prettig samenwonen en naar elkaar omzien".

gevel1
gevel2
achter1
achter2

BOUW KROONDOMEIN MARKEERT START HERONTWIKKELING

De eerste fase van de herontwikkeling is de bouw van het woonzorgcentrum Kroondomein aan de Sparrenlaan op de plaats van het gesloopte woonzorgcentrum Rehoboth. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan 20 appartementen voor somatische ouderen + 4 appartementen vrije sector voor ouderen met somatische problemen en geheugenproblemen en 52 verpleegstudio’s PG voor ouderen met dementie. Elke verdieping is een 'open' PG met ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te eten, hobby’s uit te oefenen, interesses te delen of feestelijke gebeurtenissen te vieren. Op de begane grond bevindt zich op de kopse kant van het gebouw een gezondheidscentrum en op het andere uiteinde een ruime buurtkamer, een plek waar ook andere bewoners van het Oranjepark welkom zijn.

Flexibel indeelbaar

Het gebouw kent een uitgekiende maatvoering, dat betekent dat de appartementen, studio’s en zelfs het gezondheidscentrum eenvoudig herindeelbaar zijn. De appartementen zijn zó ontworpen dat zij naar wens zijn op te delen in twee studio’s en omgekeerd. Ook het gezondheidscentrum is naderhand om te bouwen tot appartementen of studio’s.

Gebouw met uitstraling van wonen

Parcelering, vormentaal, materiaalkeuze en kleurstelling van de gevels zorgen ervoor dat het woonzorgcentrum een vriendelijke uitstraling heeft en wordt op die manier de gebruikelijke massaliteit vermeden.

uitzicht1
uitzicht2
helling

Terras met uitzicht

Aan de beschutte binnenzijde van het complex ligt een deels overdekte parkeergelegenheid voor 49 auto’s die aan het zicht zijn onttrokken. Een deel van dit dak is uitgevoerd als terras voor de bewoners en is toegankelijk vanaf de eerste verdieping van het woonzorgcentrum. Tussen terras en park ligt een hellend grasvlak met een zigzaggende hellingbaan die het gebouw verbindt met de rest van het Oranjepark.

luchtfoto

Eerste energieneutrale zorggebouw in Nederland

Het energieneutrale (EPC = 0) en gasloze gebouw is voor de duurzame opwekking van energie voorzien van een WKO-installatie die gevoed wordt door 36 stuks 160 meter diepe bronboringen onder de parkeervoorziening. Warm tapwater wordt gegenereerd door warmtepomp boosters. Daarnaast is het dak volledig voorzien van PV-panelen en is het gebouw hoogwaardig geïsoleerd. Hoger opgetrokken gevels houden de benodigde installaties uit het zicht.

Fotografie: DONE. by Tjeerd Derkink en Zoontjens

Deel dit project op