Zelfstandig wonen met de zekerheid van welzijn en zorg

Zorgcampus Wissehaege

  1. appartementencomplex
  2. zorgcomplex
  3. architectuur
  4. woonzorgcentrum
  5. integraal ontwerpen
  6. inlevingsvermogen

Op verschillende locaties in Brabant en Limburg bezit de Vitalis WoonZorg Groep verpleeghuizen, revalidatiecentra en appartementencomplexen en biedt diensten aan senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Eén van die verpleeghuizen is De Weerde in het zuiden van Eindhoven dat in 1966 gebouwd was voor de langdurige verpleging van ouderen. De bewoners werden volgens de toenmalige zorgvisie behandeld als patiënten en verbleven met meerderen op een kamer. Privacy was geen optie en aan dagbesteding werd nauwelijks aandacht besteed. Verpleegkundige en medische zorg was het voornaamste doel van de zorginstelling.

Rond 2000 formuleerde Vitalis een nieuwe zorgvisie met de titel Ruimte voor een goed leven, waarin zij de wensen van de bewoner centraal stelde. Er moest ruimte komen voor huiselijkheid en intimiteit, maar ook voor beleving. Dat vereiste vernieuwende en faciliterende woonvormen waar De Weerde niet aan kon voldoen. Het gebouw werd gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

ander kleinschalig aanzicht
omschrijving
restaurant

HET EIGEN LEVEN VOORTZETTEN IN HUISELIJKE SFEER

IAA Architecten vertaalde de zorgvisie naar een huiselijk gebouwconcept met een hotelmatig karakter waarbinnen plaats is voor een diversiteit aan diensten, zorg en woonvormen. De basis van het nieuwe complex met de naam Wissehaege is een verpleeghuis met 220 eenkamerappartementen voor psychogeriatrie, somatiek, revalidatie, gerontopsychiatrie en palliatieve zorg. In het gebouw is een dagopvang en een dagbehandelcentrum opgenomen en tevens een kinderdagopvang voor 12 kinderen. Aansluitend staat een woontoren met 39 appartementen in de luxe koopsector met bijbehorende parkeergarage.

toren aanzicht logo

Atrium als bruisend hart

De spil van Wissehaege is een indrukwekkend atrium met een hoogte van ruim 16 meter, het bruisende hart dat voor de levendigheid zorgt en waar de meeste appartementen rondom liggen. Het is een ‘plein’ waar alle doelgroepen en hun gasten elkaar ontmoeten en dat zich leent voor grote activiteiten en evenementen. Er ligt een restaurant, een grand café met buitenterras, een tandartsenpraktijk, een stiltecentrum en diverse winkels. Galerijen meanderen op grote hoogte rondom het atrium en laten het gebouw tot leven komen.

Verpleeghuis met maximale privacy

Aan de westkant bestaat Wissehaege uit twee paviljoens van drie bouwlagen, telkens met twee huishoudens waar zeven dementerende ouderen wonen als in een gezinssituatie. Ieder heeft er zijn eigen zit-slaapkamer en er is een gezamenlijke huiskamer en keuken. De somatisch gehandicapten, veelal aan bed gebonden, hebben een eigen zit-slaapkamer grenzend aan het atrium waardoor zij maximaal profiteren van de levendigheid. De patiënten die voor revalidatie tijdelijk in Wissehaege worden opgenomen, krijgen een soberder verblijf dichtbij voorzieningen als fysiotherapie.

Deel dit project op