Ontwerpend onderzoek

  1. complexiteit
  2. inlevingsvermogen
  3. ontwerpend onderzoek

Door problemen of wensen ontwerpend te visualiseren, wordt op een snelle (interactieve) manier handen en voeten gegeven aan onderwerpen die binnen een organisatie vaak slechts tekstueel worden vastgelegd. Onze ontwerpexpertise helpt partijen om grip te krijgen op de omvang en impact van een vraagstuk en oplossing. Ook kan ontwerpend onderzoek een goede manier zijn om gevoelig liggende ruimtelijke ingrepen met diverse (extreme) oplossingsrichtingen te visualiseren. Op deze manier wordt snel en effectief inzicht verkregen op de impact en komt de discussie los van ‘mooi’ of ‘lelijk’, maar kan er inhoudelijk worden gediscussieerd en naar een gedragen voorstel worden toegewerkt.

Wij hechten bij het ontwerpen veel waarde aan gedegen (voor)onderzoek. Dit kan zowel ondersteunend zijn in een ontwerp-, uitwerk- & uitvoerproces, als onderzoek naar belangrijke maatschappelijk relevante thema's, zoals bijvoorbeeld de ruimtelijke inpassing van de energietransitie, de toekomst van de zorg of de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving.