Ontwikkelend

  1. communiceren
  2. complexe processen
  3. architect als initiatiefnemer

Onze rol als ‘architect’ verandert: steeds vaker zijn wij naast opdrachtnemer, ook initiatiefnemer van bijzondere projecten. Als procesbegeleider van CPO-trajecten, staan we steeds vaker aan de wieg van een intensief maar inspirerend ontwerptraject.

Vraagstukken worden steeds complexer en deskundigheid is hierbij onmisbaar. Daarom blijven we onszelf continu ontwikkelen, zowel inhoudelijk als ten aanzien van onze rol. We verbreden of verdiepen onze expertise niet alleen door nieuwe kennis op te doen, maar ook door onderzoek te initiëren, zoals bijvoorbeeld 'Toegankelijkheid', 'De klimaatbestendige stad' en 'Nieuwe perspectieven voor binnensteden' (mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds).