Kliniekgebouwen op de Uithof

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

  1. projectmanagement
  2. complexe processen
  3. fasering
  4. integraal ontwerpen

Op de Uithof in Utrecht is de vernieuwbouw van de klinische sector van de Faculteit der Diergeneeskunde gerealiseerd, het grootste bouwproject van de Universiteit Utrecht ooit.

gevel
Binnenplaats
omschrijving
Gangen
restaurant
operatietafel
hoefijzers

STRUCTUURPLAN VOORAF

Als eerste is een structuurplan gemaakt voor de hele klinische sector. Uitgangspunt is de introductie van hoofdroutes en een compactere lay-out van het hele complex met als voordelen: kortere looplijnen, lagere exploitatiekosten en meer ontmoetingsmogelijkheden. Tevens is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de ruimtelijke inrichting van de verschillende functies binnen de hoofdafdelingen (dierverblijven, klinische onderdelen, laboratoriumfuncties, kantoor- en onderwijsfuncties). De verdere uitwerking heeft plaatsgevonden in een viertal deelprojecten; drie vernieuwbouwprojecten van de klinieken voor de hoofdafdelingen Gezelschapsdieren, Paard en Landbouwhuisdieren en een nieuwbouwproject voor een gezamenlijk facilitair gebouw met laboratoria, apotheek en restaurant.

In samenwerking met Van Wylick Architecten

Deel dit project op