Een vrolijke stimulerende leeromgeving

Integraal Kindcentrum

  1. projectmanagement
  2. EPC
  3. integraal kindcentrum
  4. inlevingsvermogen
  5. integraal ontwerpen

In Glanerbrug liggen de drie basisscholen OBS Glanerbrug-Zuid, KBS De Troubadour en CBS Ouverture naast elkaar. De scholen wilden uitbreiden en samen met de Stichting Kinderopvang Enschede, onderwijs en kinderopvang onder één dak bieden in een Integraal Kindcentrum. Gelijktijdig wilde men de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving van de scholen verbeteren en de toegang tot de scholen anders organiseren om de overlast van het halen en brengen van de leerlingen per auto te verminderen voor de buurt.

op de bank
verbindingsgang
peuters
groot meubel

LICHTE EN FRISSE UITSTRALING

Een langgerekt gebouw met nieuwe klaslokalen koppelt de drie scholen aan de noordzijde tot een Integraal Kindcentrum waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 welkom zijn. In de uitbreiding is een grote gezamenlijke keuken, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf gerealiseerd.

Van binnen zijn de bestaande schoolgebouwen grondig gerenoveerd. Aan de buitenzijde van de nieuwbouw markeert een gestucte schoorsteen de nieuwe entree aan het gemeenschappelijke voorplein. Op de zuidzijde krijgt elke school een eigen speelplein en omzoomt nieuwe groene aanplant de gebouwen en pleinen.

Kussen, rijden en parkeren

Om het autoverkeer bestemd voor het Integraal Kindcentrum in goede banen te leiden, is aan de oostkant een ruime Kiss & Ride-zone aangelegd en zijn er extra parkeerplaatsen aan de Ouverturestraat gemaakt.

Deel dit project op