Laatste bouwfase Altingerhof opgeleverd

  1. menselijke omgeving
  2. integraal ontwerpen
  3. zorgcomplex

Op 12 juli 2022 was de oplevering van het laatste woongebouw en op dinsdag 26 juli a.s. volgt de oplevering van het activiteiten- / voorzieningengebouw. Als het omringende park aangelegd is, heeft zorgorganisatie icare een compleet vernieuwd Altingerhof in Beilen. Een bijzondere opdracht is dan voltooid.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

VIER WOONGEBOUWEN IN HET GROEN

Op het terrein is plaats voor in totaal 80 bewoners met een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen vanwege ouderdom. Elk woongebouw is opgebouwd uit twee geschakelde delen met ieder 10 studio's met voor elke bewoner een eigen zit-slaapkamer en een gezamenlijke huiskamer. In het multifunctionele gebouw krijgen ontmoeten, dagbesteding, behandeling en algemene werkruimte een plek.

Landschap en architectuur in dialoog met elkaar

Uit onderzoek blijkt dat dementerende ouderen gebaat zijn bij zintuiglijk contact met een groene omgeving. De opgave was om op een relatief beperkt terrein de beleving van de verschillende seizoenen zowel binnen als buiten de gebouwen zo zicht- en tastbaar als mogelijk te maken. Door in de uitwerking eerst uit te zoomen en naar het landschap te kijken, kwamen landschappelijke kwaliteiten naar boven zoals gezonde bomen, een vijver en een parkje met aansluiting op de aangrenzende woonwijk. Zo ontstonden andere gebouwde en ruimtelijke oplossingen dan aanvankelijk beoogd waren. Het eindresultaat is een ontwerp waarin alle woningen direct toegang hebben tot buiten: landschap en architectuur zijn in dialoog met elkaar, zij sluiten naadloos op elkaar aan.

Deel dit artikel op