Laatste bouwfase Altingerhof begonnen

  1. menselijke omgeving
  2. integraal ontwerpen
  3. zorgcomplex

De bouw is gestart van het vierde en laatste woongebouw en het multifunctionele gebouw op Altingerhof. Als die gerealiseerd zijn en de aanleg van het park voltooid is, staat er in Beilen een compleet vernieuwd Altingerhof. Zorgorganisatie Icare kan trots zijn!

nieuwbouw 4 woongebouw
opgeleverd1
opgeleverd1

VERWACHTE OPLEVERING MEDIO 2022

De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2022 het laatste woongebouw voor 20 bewoners wordt opgeleverd. Er wonen dan 80 bewoners met een vorm van dementie of lichamelijke beperkingen vanwege ouderdom in de nieuwbouw. Ook is dan het multifunctionele gebouw gereed. In dat gebouw krijgen ontmoeten, dagbesteding, behandeling en algemene werkruimte een plek.

Deel dit artikel op