Kleinschalig wonen

Woonzorgcentrum St. Elisabeth

  1. stedenbouw
  2. ouderenzorg
  3. complexe processen
  4. complexiteit
  5. bestemmingsplan
  6. projectmanagement

Na Enschede in 1890 en Oldenzaal in 1895, was Delden in 1903 de derde Twentse gemeente met een eigen ziekenhuis: het St. Elisabeth Gasthuis, gelegen net buiten de historische kern van Delden. In de loop van de jaren werd het verbouwd en uitgebreid, maar het kon uiteindelijk niet concurreren met ziekenhuizen in de omgeving. In 1963 werd het ziekenhuis opgeheven en veranderde St. Elisabeth in een verpleeghuis. Tien jaar later werden de gebouwen afgebroken om plaats te maken voor een grootschalig verpleeghuis.

binnenplaats bloemen
binnenplaats
aanzicht kerk

Nieuwe woonconcepten

Rond 2009 ontwikkelde Carintreggeland - zorgaanbieder in Twente en eigenaar van St. Elisabeth - een viertal woonconcepten voor bestaande en nieuw te bouwen locaties. Met het doel een woonomgeving te creëren voor huidige en toekomstige bewoners waarin zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn en hun eigen regie kunnen voeren. Op nieuwe locaties worden de concepten gecombineerd, zodat bewoners niet hoeven te verhuizen, ook wanneer zij beter thuis zouden zijn in een ander woonconcept.

Vervangende nieuwbouw voor St. Elisabeth

De woonconcepten bleken niet gerealiseerd te kunnen worden bij St. Elisabeth: het complex was te sterk verouderd in functionele en technische zin. Daarop besloot Carintreggeland het verpleeghuis te vervangen door nieuwbouw, passend in de historische omgeving van Delden.

landelijke vibe

WONEN ALS IN EEN BEGIJNHOF

In het zorgcomplex ligt de nadruk op wonen en is er bewust gezocht naar aansluiting op de omgeving. Dit heeft geleid tot een bebouwing in een hofstructuur in maximaal twee bouwlagen met een kap, met de entree vanaf de Langestraat. Het ontwerp refereert aan een klooster, waarvoor de Begijnhof in Amsterdam als voorbeeld diende.

Het complex biedt plaats aan kleinschalige woonvormen voor 40 bewoners met psychogeriatrische aandoeningen en 24 bewoners met somatische klachten. Daarnaast zijn er 24 plaatsen voor revalidatie in dagbehandeling. Om in te kunnen spelen op veranderende doelgroepen in de toekomst, voorziet het ontwerp in de mogelijkheid om twee aangrenzende verpleegkamers om te bouwen tot één zorgappartement. Net als de gesloopte oudbouw heeft het nieuwe complex een verbinding met woonzorgcentrum De Wieken waar het maatschappelijke functies mee deelt, zoals een restaurant, een winkel en een kapsalon.

Deel dit project op