Groen wooneiland in binnenstad van Mönchengladbach

Woningbouw Regentenstraße

  1. zorgvuldigheid
  2. appartementencomplex
  3. woning
  4. architectuur
  5. stedenbouw en landschap
  6. integraal ontwerpen

In 2015 schreef de Stadt Mönchengladbach een architectenselectie uit voor het ontwerp van een autovrije woonomgeving op de locatie van de voormalige Hauptschule in het stadsdeel Eicken. Op het terrein met een aantal monumentale platanen dienden stadsvilla’s gebouwd te worden, geschikt voor gezinnen en voor meerdere leeftijdsgroepen. Bovendien moest aan de zuidkant van het gebied een gat in de straatwand gesloten worden met huizen passend in het aanwezige straatbeeld.

schets

VERDIEPT PARKEREN ZORGT VOOR AUTOVRIJ BINNENGEBIED

Om een hoogwaardig woonmilieu te kunnen realiseren zijn de schoolgebouwen gesloopt met behoud van de aanwezige bomen. In het ontwerp kijken zes stadsvilla’s uit op een kleinschalige parkstructuur die als een ‘groene long’ voor het gebied functioneert. Om de bouw van het nieuwe complex economisch haalbaar te maken is niet gekozen voor een overdekte parkeerkelder, maar gebeurt het parkeren verdiept op het terrein: deels onder woningen en deels in de open lucht aan de rand van het gebied. Aan de Gneisenaustraße is de opening in de straatwand gevuld met woningen die aansluiten op de bestaande bebouwing en geven diverse doorgangen vanaf de omliggende straten toegang tot het binnenterrein.

plattegrond
verdiept parkeren doorsnede
doorsnede straat

Deel dit project op