Betaalbare nieuwbouw in De Laren

Woningbouw in Almere Haven West

  1. BIM
  2. appartementencomplex
  3. architectuur
  4. ontwikkelend
  5. betrouwbaar en zorgvuldig
  6. detailleren

Sinds 2007 werkt de gemeente Almere aan het ontwikkelingsplan De Laren om het sportpark de Wierden en omliggend groengebied opnieuw in te richten door woningbouw en andere functies toe te voegen. Waardoor het mogelijk is Havenaren een volledige wooncarrière te laten maken in Almere Haven. In het beeldkwaliteitsplan voor De Laren zijn voor de verschillende bouwlocaties sferen benoemd die samenhangen met de ligging en de landschappelijke kenmerken. Deze sferen vormen de basis voor de vormgeving van de bebouwing en de buitenruimte.

Als onderdeel van het ontwikkelingsplan heeft IAA Architecten in opdracht van Koopmans TBI een ontwerp gemaakt voor betaalbare woningbouw. Verdeeld over de bouwvelden D en F werden 102 woningen gerealiseerd: 20 grondgebonden koopwoningen en 82 sociale huurwoningen, waarvan 54 grondgebonden en 28 gestapeld.

kijken in de straat
omschrijving
zicht op toren
Vooraanzicht

EENGEZINSWONINGEN EN EEN URBAN VILLA

Aan de westkant van De Laren vormt veld D een klein opzichzelfstaand cluster in het groen met twee blokjes eengezinswoningen en een appartementencomplex als beeldbepalend baken van de wijk. Veld F ligt in het zuidelijke deel van het plangebied. Een deel van de eengezinswoningen vormt de buitenrand en markeert daardoor de uitstraling richting het sportpark en de toegang tot de wijk vanuit De Wierden. Verder zijn er twee noord-zuid georiënteerde woonstraatjes met een intieme en dorpse uitstraling.

Eengezinswoningen

De standaardwoning bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Op de begane grond ligt de woonkamer met een open keuken en in de achtertuin een berging, met op de verdieping drie slaapkamers. Op de zolder is er ruimte voor een extra kamer. Om binnen het beperkte budget de gewenste diversiteit in het straatbeeld te realiseren, is gevarieerd in de gevels met als uitgangspunt dat een variant iets moet toevoegen aan de woonkwaliteit. Het gaat om combinaties van verschillende goothoogtes, gevelindelingen en twee kleuren metselwerk & dakpannen. Zo zijn 12 verschillende geveltypes ontstaan, die tegelijkertijd een duidelijke samenhang kennen. Voor de hoek- en knikwoningen zijn aparte gevels ontworpen.

vooraanzicht
zijaanzicht
geveldetail schuin aanzicht
detail

Urban villa

De 28 gestapelde driekamerwoningen zijn ontworpen als een urban villa die door zijn vormgeving een oriëntatiepunt vormt in De Laren. Op de begane grond ligt de entree die leidt naar een hal met lift, trappenhuis en drie appartementen. Aan de binnen- en buitenzijde is er toegang tot bergingen. Op de vijf verdiepingen bevinden zich vijf appartementen per etage.

In samenwerking met VDNDP

Deel dit project op