Start bouw Oranjepark in Ermelo

  1. menselijke omgeving
  2. appartementencomplex
  3. zorgcomplex

Vandaag is de officiƫle start van het Oranjepark, een nieuwe, energieneutrale woonzorglocatie midden in Ermelo. De bouw van fase 1 is al eerder begonnen: een woonzorggebouw met 20 appartementen en 40 verpleeghuisplaatsen + bergingen, parkeerplaatsen en gezondheidscentrum. Opdrachtgever is Zorggroep Noordwest-Veluwe die de eigenaar is van de gronden waarop het Oranjepark komt te staan: de Dillenburg, het inmiddels gesloopte Rehobothgebouw en de gronden van het huidige Oranjepark. Grenzend aan het woonzorgcentrum bouwt de Zorggroep de Kamer van de Buurt. Deze moet het kloppende hart van het Oranjepark gaan vormen waar iedereen welkom is.

Impressie

MEERGENERATIEBUURT MET SOCIALE SAMENHANG

De herontwikkeling van de terreinen is in een stroomversnelling gekomen omdat de Zorggroep op korte termijn behoefte heeft aan nieuwe, moderne zorgwoningen. Daarna zal op het Oranjepark een diversiteit in woningbouw van start gaan: van sociale woningbouw tot koopwoningen in diverse prijsklassen. In de ruimtelijke visie wordt nadrukkelijk ingegaan op de samenhangende (groene) buitenruimten tussen de gebouwen en de betekenis daarvan voor heel Ermelo. De herontwikkeling biedt daarmee kansen voor het bevorderen van ontmoeting en buurtbetrokkenheid.

Inspiratiebron hiervoor vormt het Libenau-principe: een Duits concept waar meergeneratiebuurten en sociale samenhang centraal staan. Maar dan vertaald naar en toegesneden op de Nederlandse en lokale omstandigheden.

Deel dit artikel op