Een multifunctionele accommodatie midden in de wijk

MFA Paulus Potter 4

  1. fasering
  2. integraal kindcentrum
  3. integraal ontwerpen
  4. MFA

Vanwege het groeiende aantal leerlingen en de geplande woningbouw in de wijk Waterkwartier besloot de gemeente Zutphen in 2003 om aan de Paulus Potterstraat, op het terrein van de voormalige Beatrixschool en de Montessori kleuterschool, een multifunctionele accommodatie (MFA) te bouwen. De MFA diende als vervanging van de hoofdvestiging van de openbare Montessorischool De Plotter en als uitbreiding van de protestant christelijke school De Wegwijzer en voorzag tevens in een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een wijksteunpunt. De ruimten dienden zoveel mogelijk meervoudig bruikbaar te zijn, terwijl de twee scholen over eigen lokalen zouden beschikken om hun specifieke onderwijsvisie uit te kunnen dragen.

Vooraanzicht
gevelfragment

NIEUW VERBONDEN MET BESTAAND

De multifunctionele accommodatie bestaat uit twee vleugels met een tussenstuk. Het Montessori onderwijs wordt in de nieuwe korte vleugel gegeven waar gewerkt en gespeeld kan worden in brede gangen die als verlengstuk dienen van de klaslokalen met grote glazen schuifdeuren. In de bestaande lange vleugel van De Wegwijzer wordt in de negen lokalen voornamelijk klassikaal lesgegeven. De twee onderwijswerelden ontmoeten elkaar in het nieuwe hart van het gebouw waar de gezamenlijke en multifunctionele voorzieningen liggen. Hier bevinden zich de entree, de grote hal met podium en keukenvoorziening, het BSO-gedeelte met eigen huiskamer en het speellokaal dat met een flexibele wand gekoppeld kan worden aan de hal. De peuterspeelzaal heeft een eigen entree maar is visueel gekoppeld aan de hal.

Meervoudig ruimtegebruik

De twee scholen delen de ruimten zoals de speel- en werkplekken in de gangzones. Dat geldt ook voor de handvaardigheidshoek, de mediatheek, het groei-/wissellokaal, het speellokaal en ruimten voor ondersteunende functies. Om de multifunctionaliteit te benadrukken is het interieur zoveel mogelijk uniform ontworpen en ademt het gebouw ondanks de verschillende gebruikers toch één sfeer uit van rust, licht en ruimte.

gang met bibliotheek
gang boven met doorzicht naar beneden
les in de gang
zelfstandig werken in de gang

Twee sociaal-veilige speelpleinen en een aparte Kiss & Ride-zone

Door de nieuwbouw met de rug tegen de bestaande gymzaal te plaatsen zijn twee sociaal-veilige speelpleinen ontstaan waarvan het grootste ook na schooltijd beschikbaar is voor de buurt. Ten oosten van de nieuwbouw is een Kiss & Ride-zone aangelegd die voor een verkeersveilige oplossing zorgt voor het brengen en halen van kinderen per auto.

Deel dit project op