Samenwerken in een integrale ontwerpcultuur

  1. BIM
  2. integraal ontwerpen
  3. engineering

In een interview in het tijdschrift INSTALLATIE & BOUW (editie okt. / nov. 2019) benadrukken Henk Gersen en Jeroen Nijmeijer hoe wezenlijk integraal ontwerpen is voor IAA Architecten. Want ontwerp en uitvoering raken door de toename van de installatietechniek in gebouwen steeds meer met elkaar verweven. Architecten en installatietechnisch ontwerpers zijn allen engineers en 'engineeren' aan hetzelfde gebouw, maar vaak niet op hetzelfde moment. Als integraal werkend bureau beschouwt IAA Architecten gebouw en installatie juist als één geheel. Hun advies: investeer aan de voorkant in elkaar én in het proces; dan krijgt de eigenaar/gebruiker het beste en meest duurzame gebouw voor zijn investering.

SAMENWERKING IN EEN HECHT TEAM

Het gaat bij IAA Architecten om een hechte samenwerking in het ontwerpproces tussen architecten, adviesbureaus, opdrachtgever en liefst ook uitvoerende partijen. Samen van groot naar klein kunnen ontwerpen, en niet versnipperd waardoor veel kansen worden gemist. Als het technisch ontwerp tijdig wordt geïntegreerd met het gebouwontwerp, op basis van begrip en vertrouwen tussen alle partijen, komen er mooie innovaties uit voort en leidt dat tot betere gebouwen.

Deel dit artikel op