IAA Engineering: cruciale schakel bij nieuwbouw Heutink

  1. BIM
  2. betrouwbaar en zorgvuldig
  3. engineering

Het blad Bouwen in het Oosten, editie juni 2021, interviewde Jeroen Nijmeijer van IAA Engineering over de samenwerking met Aannemingsmaatschappij Hegeman bij de realisatie van het nieuwe bedrijfspand (28.500m²) van Heutink in Nijverdal. Hegeman vroeg tijdens de aanbestedingsfase advies aan IAA Engineering voor het engineeren van het uitvoeringsgereed ontwerp op basis van het technisch ontwerp van Reitsema & Partners. Geen gekke vraag, want in het verleden werkten Hegeman en IAA Engineering al succesvol samen zoals bijv. bij woningbouwprojecten in Hilversum. IAA Engineering is een divisie van IAA Architecten en engineert sinds langere tijd (ontwerp)projecten van anderen, iets wat een stuk verder gaat dan modelleren en procesbegeleiding.

luchtfoto bouwplaats Heutink

HET HEUTINK-PROJECT

Vooraf is IAA Engineering met Hegeman aan tafel gegaan om afspraken te maken over de aanpak van bepaalde onderdelen en wat het te realiseren eindresultaat diende te zijn. Met als uiteindelijk doel het ontzorgen van Hegeman, waarbij wederzijds vertrouwen het trefwoord is. Want in de huidige bouw-hectiek, én met het oog op de strakke oplevertermijn, is het een prettige gedachte dat Hegeman en IAA Engineering samen grip op het geheel houden.

Strakke projectbewaking

De taakverdeling is als volgt: Hegeman houdt in elke bouwfase de vinger aan de pols om de kosten te beheersen en de haalbaarheid van het geheel te waarborgen. IAA Engineering stuurt het project aan vanuit de projectinhoud, maar treedt ook op bij mogelijke uitvoeringswijzigingen- en problemen, steeds in samenspraak met de werkvoorbereiding en projectleider van Hegeman.

Download hier het interview als PDF.

Deel dit artikel op