Voltooiing Stadscampus

Saxion Edith Stein

  1. stadscampus
  2. technische duurzaamheid
  3. architectonische duurzaamheid
  4. hergebruik
  5. Saxion
  6. stedenbouw

Om de levendige studentensfeer te verankeren in de stad heeft de Saxion Hogeschool in haar beleidsvisie Stadscampus bewust gekozen voor de aanwezigheid van alle onderwijsgebouwen in de nabijheid van het centrum van Enschede. Als laatste ontbrekende schakel moest nog één gebouw gerealiseerd worden om deze campus te voltooien. De opdracht was om binnen een beperkt bouwbudget een maximaal flexibel gebouw te ontwerpen dat past in een monumentale omgeving en dat de verbinding kan leggen tussen de verschillende onderwijslocaties. De restauratie en de inpassing van de bestaande monumentale Villa Serphos maakten deel uit van de opgave.

Binnenplaats
Detaillering
Luifel

HERKENBAAR ENSEMBLE

Het nieuwe gebouw bestaat op maaiveldniveau uit vier losse en volledig flexibel indeelbare volumes en vormt door de afmetingen en vormgeving een hecht ensemble met de gerestaureerde villa en de omliggende bebouwing. Luchtbruggen en een gezamenlijk souterrain verbinden de verschillende onderdelen van het complex. Door het souterrain iets verhoogd te plaatsen kan overal daglicht toetreden. Nieuw ontworpen looproutes en buitenruimtes leggen een relatie met de overige onderwijsgebouwen van de Saxion Hogeschool en vermengen zich met de levendigheid in de stad.

Op de meest prominente hoek van een van de gebouwen is een verdiepinghoog venster toegepast en kan de voorbijganger vanaf de straat kijken in de laboratoria van de Living Technology van de Saxion Hogeschool. En omgekeerd kan de hogeschool daar zichzelf etaleren naar de buitenwereld.

Saxion 3D entree
Saxion 3D exterieur 2
Saxion brug
Saxion 3D Lab

Rijke detailleringen in metselwerk

Tijdens het bouwtraject is voortdurend met externe partijen gezocht naar innovatieve oplossingen om kosten te besparen en binnen het budget te blijven. Een voorbeeld is de toepassing van prefab baksteen-gevelelementen die een passende en rijke metselwerk detaillering mogelijk maken, resulterend in minder materiaalgebruik en een kortere bouwtijd.

Deel dit project op