Kelderput bij ‘Bouwdeel Zuid’ ziekenhuis St Jansdal

  1. ziekenhuis
  2. integraal ontwerpen
  3. architectuur

Bij de uitbreiding aan de zuidzijde van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is een nieuwe lift in aanbouw met daarnaast op elke verdieping toegang tot een stortkoker voor ziekenhuisafval. De kelderput voor de liftschacht en de vuilopslag is 4,50m diep en wordt nu afgeschermd door jetgrout wanden als waterkering. In een later stadium komen er tegen de jetgrout wanden prefab betonnen wanden te staan en wordt rechtsachter een doorgang naar de bestaande kelder gemaakt. Het afval dat via de stortkoker beneden terecht komt wordt via een sorteersysteem gescheiden en langs de bestaande kelder afgevoerd.

Foto: Goossen Te Pas Bouw

Deel dit artikel op