stedenbouwkundig plan

 1. project

  Stroinkslanden-Zuid

  Stroinkslanden-Zuid is gelegen ten zuidwesten van Enschede, in de overgangszone van stad naar buitengebied. De wijk is in fysiek en sociaal opzicht steeds verder achterop geraakt. Middeninkomens trekken weg, openbare …

 2. project

  Coberco terrein

  Tussen centrum en binnenring van Enschede ligt de wijk Boddenkamp, een typisch vroeg 20e eeuws voorbeeld van gemengde bebouwing bestaande uit industrie en woningbouw. Nu de industrie is verdwenen verandert de …

 3. project

  Rumerslanden

  Gemeente Almelo en de woningstichting Sint Joseph willen de verouderde buurt Rumerslanden in de wijk Sluitersveld nieuw leven inblazen en daarmee de leefbaarheid een sterke stimulans geven. Er moet op basis van de …

 4. project

  St. Nicolaasklooster

  Ten noorden van de bebouwde kom van Denekamp ligt het klooster St. Nicolaas dat in 20e eeuw is uitgegroeid tot een onderwijs- en verzorgingscomplex. Op het kloosterterrein zijn drie gebieden te herkennen: rond het …

 5. project

  Op de Bleek

  Na het faillissement van de Koninklijke Textiel Veredelingsindustrie in Eibergen in 2005 vraagt het fabriekscomplex om een nieuwe bestemming. Het 14 hectare grote gebied, met inbegrip van het terrein van de …

 6. actualiteit

  Fase 2 bebouwing Stationsplein Wierden gereed

  De stationsomgeving van Wierden heeft een compleet nieuwe uitstraling gekregen en functioneert inmiddels als de poort naar het centrum. Na de bouw van het appartementengebouw De Schakel in fase 1, zijn nu in fase 2 …