Revitalisatie wederopbouwwijk

Rumerslanden

  1. stedenbouwkundig plan
  2. inrichtingsplan

Gemeente Almelo en de woningstichting Sint Joseph willen de verouderde buurt Rumerslanden in de wijk Sluitersveld nieuw leven inblazen en daarmee de leefbaarheid een sterke stimulans geven. Er moet op basis van de bestaande, herkenbare wegenstructuur een creatieve, toegankelijke en gevarieerde woonwijk ontstaan, een wijk met een groot hart.

INTEGRAAL ONTWERP LEVERT TUINDORPSFEER OP

In deze typische wederopbouwwijk is in samenwerking met aannemer Nijhuis Bouw en door afdelingen stedenbouw en architectuur van IAA Architecten een plan ontworpen, waarbij de lange eenvormige woonblokken met weinig kwaliteit zijn vervangen door woningen met een eigentijds tuindorpkarakter. Dat wordt nog versterkt door veel ruimte te geven aan groen.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

Een efficiënte verkaveling ontstaat door tussen het geknikte stratenpatroon zes haakse open bouwblokken te plaatsen. Tussen de blokken worden vier wigvormige hoven groen ingericht die voor een aangename sfeer rondom de woningen zorgen en kinderen de ideale speelgelegenheid bieden in een gecontroleerde en sociaal veilige omgeving.

omschrijving

Het plan oriënteert de nieuwe woningen zowel op de weg als aan de nieuwe groene hoven, wat resulteert in een divers straatbeeld. Gezien vanuit het straatperspectief wisselen langsgevels en kopgevels elkaar af. Dit benadrukt het kleinschalige, haast dorpse karakter en laat een informele sfeer ontstaan.

In de plaats van de 160 afgebroken rijwoningen kent het ontwerp 100 rijwoningen, seniorenwoningen en twee-onder-een-kappers. Dit betekent een ‘verdunning’ ten opzichte van de eerdere situatie, waardoor de voor de wijk gewenste kwaliteitssprong mogelijk is. In de architectuur is nadrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen, zodat de eenheid van de wijk goed waarneembaar wordt.

Deel dit project op