Transformatie Grote Markt / De Plas

Centrumplan Raalte

 1. betrekken belanghebbenden
 2. integraal ontwerpen
 3. stedenbouw en landschap

Het centrum van Raalte was toe aan een nieuwe impuls: de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid moesten beter. Vooraf van het ontwerpproces heeft het Ruimtelijk Kwaliteitsplan (RKP) 2 invalshoeken vastgesteld die belangrijk waren. Beleidsmatig en in een participatie proces. Hieruit is een plan gekomen waarin het centrum meer sfeer, gezelligheid en een groene uitstraling heeft gekregen. Groen en water, herkenbaarheid en eenduidigheid en toegankelijkheid en routering vormden daarin de pijlers. De 'dorpse gemoedelijkheid' is teruggebracht naar het centrum.

SERIOUS GAME STADTEGO

In de eerste fase hebben we de uitgangspunten vastgelegd in een Ruimtelijk Kwaliteitsplan. Door het spelen van de Serious game Stadtego is inzicht gekregen in wat mensen echt belangrijk vinden. Dat helpt bij het maken van keuzes.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

In het begin stadium van het ontwerp zijn er verschillende scenario's opgezet. Een Groen plein, Kleinschalig en een Evenementenplein. Na een enquete is hier een grote meerderheid uitgekomen voor een Kleinschalig plein. Dit is toegepast in het ontwerp dat gedragen wordt door verschillende ontwerp principes.

 • Landschap als inspiratiebron
 • Groene karakter versterken
 • Groen als structurerend element
 • Water visueel beleefbaar maken
 • Uniformiteit in bestrating en meubilair
 • Asymmetrisch profiel
 • Gemoedelijke verblijfskwaliteit
 • Stedelijke karakteristieken accentueren
omschrijving

Landschap als inspiratiebron

Raalte ligt op de grens tussen de hoger gelegen Sallandse Heuvelrug en het lager gelegen stroomdal van de rivier de IJssel. Hier komen twee verschillende landschappen die met elkaar in verbinding staan. De Grote Markt en De Plas worden in het ontwerp identiteitsdragers van dit omliggende landschap. Door in het watersysteem, de detaillering en het beplantingsschema te refereren naar de omgeving, wordt het plein verankerd in de landschappelijke context. Zo draag het centrumplein bij aan de identiteit van Raalte en haar omgeving.

omschrijving
omschrijving

Waterelementen

Door het hele plan zijn er gekozen voor verschillende terugkerende elementen. Een van deze elementen is de cortenstalen lijngoot. Deze goot vormt een verbindend element en zorgt op een speelse manier voor de afbakening van ruimtes. Het laat daarmee ook het belang van water zien in de openbare ruimte.

De fontein, bestaande uit 9 bedriegertjes, symboliseert een plek binnen de gemeente Raalte (laag Zuthem, Liederholthuis, Broekland, Heino, Raalte, Heeten, Nieuw Heeten, Mariënheem en Luttenberg.) Door de fontein keert water weer terug als historisch element op het plein. Waar het zijn naam eigenlijk aan te danken heeft. De vroegere waterput bij de kerk zorgde ervoor dat gemorst water op het laagste deel van het plein bleef staan. Hierdoor kreeg het plein de naam "de Plas".

Foto's zijn gemaakt door: ACO Nederland & Tjeerd Derkink

Rondkijken in een 360 graden beeld

Neem een virtueel kijkje in het nieuwe centrum alsof je erin staat.

Deel dit project op