Ruimtelijke kwaliteit samenhangend verbeteren

Erve Giegink

  1. ontwikkeling
  2. stedenbouw en landschap

Erve Giegink ligt vlak buiten Borculo, noordwestelijk van de historische stadskern. Het plangebied omvat het erf en aansluitende akkers, weilanden en houtopstanden. Het gebied ligt langs de historische verbinding van Borculo naar Lochem. De zuidzijde wordt begrensd door de Berkel. Door gemeente Berkelland is een ontwikkelingsvisie met uitgangspunten voor Erve Giegink opgesteld, door IAA Stedenbouw en Landschap een inrichtingsplan, een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. De centrale opgave is de ruimtelijke kwaliteit van landschap en bebouwing op een samenhangende wijze te verbeteren.

KLEINSCHALIG HOEVENLANDSCHAP

De belangrijkste twee uitgangspunten voor de landschappelijke invulling zijn enerzijds het terugbrengen van de historische landschappelijke structuur en anderzijds het maken van een betere landschappelijke aansluiting op de omgeving. Dit kan samen gaan met het vergroten van het natuurlijke karakter van de Berkel en de realisatie van een retentiegebied en vistrap. De nieuwe Berkelzone wordt een logisch onderdeel van de omgeving. De relatie van de nieuw in te richten zone met het oude landschap wordt als een natuurlijk geheel ervaren. Ook de relatie van Borculo met het omringende kleinschalige hoevenlandschap wordt hiermee hersteld. Erve Giegink wordt weer onderdeel van dit kleinschalige landschap. Daarmee wint het gebied ook aan recreatieve kwaliteiten.

Landschap met landhuis

Nieuw erf met bebouwing

De bebouwing betreft een twee woningen op het voormalige boerenerf en een landhuis. De fysieke kwaliteit van de bestaande gebouwen is erg slecht. Daarmee is hergebruik van de huidige gebouwen niet mogelijk. Door sloop van de bestaande bebouwing ontstaat ruimte voor een nieuw erf, bestaande uit twee nieuwe woningen met een bijgebouw. Hierbij hoort een voor het erf karakteristieke hiƫrarchie in de bebouwing met een herkenbaar hoofdgebouw.

omschrijving
Richtingen
omschrijving
omschrijving
Verbeelding BP

Het landhuis is een nieuw element binnen het plangebied en versterkt het landhuizen karakter aan de noordzijde van Borculo. Het is gesitueerd in een nieuwe landschappelijke kamer, en met zijn informele kant gericht op de es.

Deel dit project op