Aanbodgestuurde gebiedsontwikkeling faalt: alternatief gezocht

Usseler Es

  1. ontwikkeling
  2. stedenbouw en landschap

Ten zuidwesten van Enschede ligt de eeuwenoude Usseler Es, de grootste krans-es van Europa: een bolle akker van 160 ha met daaromheen een krans van boerderijen. De gemeente Enschede wil de noordelijke helft van de landschappelijke en archeologische waardevolle es omvormen tot bedrijventerrein. Om diverse redenen stuit dit plan op grote maatschappelijke weerstand.

Naast het feit dat de huidige economische omstandigheden niet optimaal zijn voor een dergelijke ontwikkeling, is het plan te monofunctioneel. De vraag is of er een alternatief is voor de huidige aanbodgestuurde gebiedsontwikkeling. De basis daarvoor is de ruimtelijke kwaliteit van de Usseler Es.

Usseleres 2
Usseleres 3
Usseleres 4

DE SAMENLEVING AAN ZET: EEN STUDIE NAAR VRAAGGESTUURDE GEBIEDSONTWIKKELING

De Samenleving Aan Zet is een voorstudie naar een alternatieve vorm van gebiedsontwikkeling. Centraal staat een organische gebiedsontwikkeling, door partijen uit de samenleving zelf, binnen een door de overheid aangegeven wervend ruimtelijk kader.

In de studie is in nauwe samenwerking met experts, geïnteresseerde partijen en beleidsmakers in verschillende ronden van interactieve, crossmediale sessies een denkproces in gang gezet. Dit proces vormt de basis voor een ontwikkeling van de Usseler Es op basis van de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten. Deze zullen geleidelijk versterkt worden en gaan dienen als unieke eigenschappen voor de transformatie van de es tot een bedrijvenlandgoed. Hierin is ruimte voor innovatie, moderne bedrijfsvoering en vernieuwende concepten op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, energiehuishouding, afvalverwerking en bedrijfsvoering, maar ook voor wonen en recreatie. Ook is nagedacht hoe dit georganiseerd kan worden. Een landgoedorganisatie, eventueel met rentmeester, bewaakt het concept en de kwaliteit.

Klik hier voor het 'Verslag De Samenleving Aan Zet'

Deel dit project op