Waterschap Vechtstromen start Innovatiefonds

  1. duurzaam
  2. innovatie
  3. maatschappelijk betrokken

Het Waterschap Vechtstromen zoekt voortdurend naar innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, klimaatverandering en duurzaamheid. Dat doet het waterschap door samen te werken met kennisinstellingen en bedrijven in de regio. Een belangrijk instrument in die samenwerking is het eigen Innovatiebeleid met een fonds van jaarlijks één miljoen euro om geschikte projecten - groot en klein - te stimuleren en verder te brengen. Om te zorgen dat het geld goed besteed wordt laat het waterschap zich adviseren door een externe Innovatieraad. Theo de Bruijn maakt deel uit van die raad en beoordeelt samen met negen andere deskundigen of ingezonden initiatieven voor financiering in aanmerking kunnen komen.

Foto (© Eric Brinkhorst Fotografie): Theo de Bruijn en watergraaf Stefan Kuks bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie naast De Grolsch Veste.

Lees hier het artikel in Twentevisie van februari 2021!

Deel dit artikel op