duurzaam

  1. actualiteit

    Waterschap Vechtstromen start Innovatiefonds

    Het Waterschap Vechtstromen zoekt voortdurend naar innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, klimaatverandering en duurzaamheid. Dat doet het waterschap door samen te werken …