Subsidie voor onderzoek toegekend

  1. ruimtelijke duurzaamheid
  2. ontwerpend onderzoek
  3. integraal ontwerpen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft IAA Architecten een subsidie toegekend om het onderzoeksproject Synergetische Relaties uit te voeren. In dit project zullen wij onderzoeken hoe een duurzaam ontwerpproces de meerwaarde van relaties tussen landschap, gebouw en interieur kan kwantificeren. Aanleiding is de vaststelling dat het gebruikelijke lineaire en sectorale ontwerpproces niet aansluit bij een streven naar een duurzame leefomgeving.

LANDSCHAP, GEBOUW EN INTERIEUR IN SYNERGIE

Een gebouw staat niet autonoom in de ruimte, maar maakt onderdeel uit van het onder- en omliggende landschap. Toch wordt dat landschap en de inrichting daarvan vaak als een kostenpost gezien, in plaats van een kans. Het aangaan van onderlinge relaties tussen landschap, gebouw en interieur kan een bijdrage leveren aan een integraal ontwerp op basis van onderlinge meerwaarde. Door de eindgebruiker en zijn relatie met de omgeving centraal te stellen, ontstaan indirect ook inzichten over de functionele en esthetische aspecten van een gebouw. Dit vraagt om een integrale en cyclische werkwijze waarbij van binnen naar buiten en van buiten naar binnen aan de ontwerpopgave wordt vormgegeven.

projectplan

Nieuwe houding en samenwerking gevraagd

Hier is een andere houding en samenwerking noodzakelijk tussen ontwerpers en opdrachtgevers bij het formuleren van de ontwerpopgave. Daarin ligt ook een uitdaging richting opdrachtgevers. Over het algemeen hebben opdrachtgevers onvoldoende kennis en/of vertrouwen in de meerwaarde om te investeren in deze wisselwerking. Hierdoor worden kansen gemist en worden suboptimale oplossingen gecreëerd.

Om mogelijke synergetische effecten goed in beeld te krijgen, sluiten we aan bij de methode van ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse’ MKBA. Als wij vervolgens de meerwaarde van bijvoorbeeld landschapsinrichting voor de gebruikers in een rekenmodel kunnen vastleggen, kan deze nieuwe werkwijze een ommekeer in de ontwerppraktijk betekenen. Voor opdrachtgevers kan het dan doorslaggevend zijn om op integraliteit te sturen en te vertrouwen in de (economische) meerwaarde van de aanpak en dat als basis te nemen voor een investeringsbeslissing.

Deel dit artikel op