Regionale transitieagenda Circulair Bouwen

  1. integraal ontwerpen
  2. duurzaamheid
  3. Cradle to Cradle®

Tijdens een drukbezochte Woonkeuken heeft de voorzitter van Bouwend Nederland Oost, Hans van Norel, het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de Regionale Transitieagenda Circulair Bouwen. De afgelopen maanden heeft Theo de Bruijn, samen met Rutger Vrielink (Pioneering) en Jan Straatman (Regieraad Bouw Oost-Nederland) getrokken aan deze agenda, in opdracht van de provincie Overijssel. In nauwe samenwerking met veel betrokkenen uit de sector: bouwers, installateurs, corporaties, gemeenten, kennisinstellingen en de provincie zelf, is in een reeks van werksessies in kaart gebracht hoe het veranderingsproces binnen de bouw vorm kan krijgen. Vanuit IAA Architecten heeft verder Ben Noorman deelgenomen aan enkele van de werksessies, onder andere door onze ervaring met Cradle-to-Cradle te delen.

AGENDA BESCHIKBAAR

Nu de agenda er is, gaat in een aantal poeftuinen verder geëxperimenteerd worden met circulair bouwen. De agenda is online beschikbaar.

Deel dit artikel op