Inrichtingsplan centrum Raalte goedgekeurd

  1. betrekken belanghebbenden
  2. integraal ontwerpen
  3. stedenbouw en landschap

Afgelopen woensdag 12 januari heeft het college van B&W van Raalte het inrichtingsplan voor de Grote Markt en De Plas vastgesteld. En dat heeft tot positieve reacties geleid bij de bewoners volgens een artikel in dagblad de Stentor. Een jaar eerder hadden 1.500 inwoners op basis van drie ontwerpscenario’s van IAA Architecten de voorkeur uitgesproken voor het ontwerp van een kleinschalig plein. Een plein waar meer groen is maar waar ook evenementen kunnen plaatsvinden, een plein met een dorps karakter waar het prettig winkelen en verblijven is. Nu de plannen zijn goedgekeurd kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering beginnen.

Een groen, kleinschalig centrum

De huidige pleinen zijn erg versteend en nodigen niet uit om er lang te verblijven. Met het oog op klimaatverandering ligt er bovendien een uitdaging om hittestress te bestrijden en de gevolgen van extreme regenbuien te beperken. De opgave was om de pleinen veel gemoedelijker te maken en te vergroenen. Tegelijk moet er ruimte blijven voor evenementen, zoals bijvoorbeeld het Sallandse Oogstfeest Stöppelhaene.

De identiteit van Raalte

De belangrijkste opgave was dat Raaltenaren zich kunnen identificeren met de pleinen. Daarom is het ontwerp in nauwe samenwerking met de bevolking, ondernemers en omwonenden gemaakt. Al hun wensen, en de technische randvoorwaarden (bijvoorbeeld de omvang van de terrassen, doorrijbreedtes, toegang voor hulpdiensten, toegankelijkheid voor rolstoel en rollator, draaicirkels voor bevoorrading en optochtwagens) hebben we samengebracht in het ontwerp. De eerste reacties wijzen erop dat de pleinen echt weer de centrale plek van het dorp kunnen gaan worden.

Rondkijken in een 360 graden beeld

Neem een virtueel kijkje in het nieuwe centrum alsof je erin staat.

Deel dit artikel op