Integraal ontwerpen: Gesamtkunstwerken als resultaat

  1. integraal ontwerpen
  2. zorgcomplex

Landschapsarchitect Elisabeth Floris en architect Marko Matic vertellen in VG Visie van 6 december 2019 over hun visie op een steeds belangrijker wordend opdrachtenveld bij IAA Architecten: zorgwoningen en zorgparken. Zij vinden dat de demografische ontwikkelingen in Nederland een integrale aanpak noodzakelijk maken om tot humane en duurzame uitwerkingen te komen. Door deze integrale benadering ontstaan toekomstbestendige 'Gesamtkunstwerken' in de zorgsector.

INTEGRALE AANPAK ZORGT VOOR SAMENHANG IN OPGAVE

Een integrale benadering werkt stimulerend om alles in samenhang te bezien en te ontwikkelen: het gebouw, het landschap, het interieur, de visie van de zorginstelling op hoe de bewoners en de medewerkers zich kunnen ontplooien. Vervolgens dient het ontwerp van het gebouw en de directe omgeving van het landschap bij te dragen aan die visie.

Vogelvlucht Altingerhof

Landschap en architectuur in dialoog met elkaar

Een goed voorbeeld is het project Altingerhof in Beilen voor dementerende ouderen. Uit onderzoek blijkt dat dementerende ouderen gebaat zijn bij zintuiglijk contact met een groene omgeving. De opgave was om op een relatief beperkt terrein de beleving van de verschillende seizoenen zowel binnen als buiten de gebouwen zo zicht- en tastbaar als mogelijk te maken. Door in de uitwerking eerst uit te zoomen en naar het landschap te kijken, kwamen landschappelijke kwaliteiten naar boven zoals gezonde bomen, een vijver en een parkje met aansluiting op de aangrenzende woonwijk. Zo ontstonden andere gebouwde en ruimtelijke oplossingen dan aanvankelijk beoogd waren. Het eindresultaat is een ontwerp waarin alle woningen direct toegang hebben tot buiten: landschap en architectuur zijn in dialoog met elkaar, zij sluiten naadloos op elkaar aan.

Toekomstbestendige projecten

De kracht van integraal werken is om vanuit verschillende disciplines door bestaande 'hokjes en muren' heen te breken, om tot een gezamenlijk gedragen visie te komen. Belangrijk is om iets neer te zetten dat prettig voelt voor alle betrokkenen en dat duurzaam en flexibel is, terwijl de financiële haalbaarheid niet uit het oog verloren wordt. Deze werkwijze levert toekomstbestendige projecten op.

Lees hier het complete artikel in VG Visie!

Deel dit artikel op