Ontwikkeling locatie Schauwhof te Putten

  1. woningbouw
  2. inlevingsvermogen
  3. zorgcomplex

Het verouderde aanleunwoningencomplex aan de Schauwhof in Putten gaat plaats maken voor nieuwbouw. In opdracht van Woningstichting Putten in samenwerking met Stichting Zorggroep NoordWest-Veluwe heeft IAA Architecten een ontwerp gemaakt voor 12 appartementen en 2 x 12 intramurale studio’s met twee huiskamers + nevenruimten. Het project levert Nul-Op-de-Meter woningen op en wordt in bouwteam uitgevoerd met bouwbedrijf Plegt-Vos.

Schauwhof2
Schauwhof3
Schauwhof4
Schauwhof5
Schauwhof6
Schauwhof7

ZORGVULDIGE INPASSING

De nieuwbouw ligt in de onmiddellijke nabijheid van Woonzorgcentrum De Schauw en bestaat uit twee delen met een gemeenschappelijke entree aan de Rosendaalseweg. Aan de Dominee Hollandstraat bevindt zich de strook met appartementen, aan de Rosendaalseweg ligt het deel met de studio’s. In dit deel kijken de huiskamers uit op de groenvoorziening aan De Schauwhof. Op verzoek van B&W van Putten sluit de nieuwbouw qua vormgeving aan op de directe woonomgeving en kent daarom twee bouwlagen met een kap.

Deel dit artikel op