Meerwaarde creëren door integrale aanpak

  1. visie
  2. samenwerken
  3. integraal ontwerpen

Een artikel in TwenteVisie beschrijft hoe op 21 juni 2019 IAA Architecten zijn partnerteam heeft vernieuwd. Het bureau presenteert vanaf die datum een nog breder aanbod aan disciplines waarbij integraal werken de basis vormt voor alle projecten. "Iedereen weet nu dat we niet alleen een architectenbureau zijn, maar vooral een partner voor ruimtelijke projecten in hun totaliteit. Of het nu de buitenruimte betreft, de architectuur of het interieur."

VAN BEGIN TOT EIND EN PROACTIEF

Het betekent dat nog meer dan voorheen projecten van de begin- tot de eindfase kunnen worden uitgevoerd: oriënterende gesprekken voeren, scenario’s ontwikkelen, ontwerpen, adviseren, uitvoering, begeleiding en nazorg. Daarnaast gaan we nog een stap verder door proactief klanten te helpen om de juiste vragen te stellen of door zelf de belangrijke klantvragen te suggereren.

Waarde creëren voor de stad: Coberco-terrein

Een mooi voorbeeld van onze integrale aanpak is de herontwikkeling van het Coberco-terrein met als centraal gedeelte de Melkhal: daar zal de bedrijvigheid terugkeren die het complex ooit uitstraalde. Om dat te bereiken hebben we allereerst een multifunctioneel programma voor de Melkhal ontwikkeld, bestaande uit de elementen wonen, werken, ontmoeten, food en horeca, waarbij het cultuurhistorische karakter behouden blijft.

Het complex wordt een transparant en levendig onderdeel van de wijk Boddenkamp, waar iedereen op elk moment van de dag naar binnen kan. Als de ontwikkeling van het gehele terrein klaar is, inclusief de appartementen, zal het westelijk en oostelijk deel van de Boddenkamp één geheel gaan vormen. Op die manier ontstaat er waarde en kwaliteit voor de wijk en haar inwoners en voor Enschede als geheel. Dat is precies wat bij IAA Architecten past. Een gebouw alleen is voor ons niet voldoende, wel het feit dat onze passie voor de stad er in weerspiegeld wordt. En daar zijn we trots op.

Lees hier het artikel in TwenteVisie!

Deel dit artikel op