Onderzoeksproject futurA: de toekomstige rol van de architect

  1. visie

Onlangs vond in Delft het eindsymposium van futurA plaats, een onderzoeksproject van de TU Delft, de Radboud Universiteit en de BNA Academie, in samenwerking met een aantal architectenbureaus waaronder IAA Architecten. De doelstelling van het project was om veranderingen in het werkveld van de architect ten gevolge van sociaal-maatschappelijke verschuivingen en de financiƫle crisis te doorgronden en kansen voor de toekomst bloot te leggen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Vier jaar lang is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de rollen die architectenbureaus in het bouwproces vervullen en heeft geleid tot de ontwikkeling van een wetenschappelijk ontwerpgids voor het architectenbureau van de toekomst. Naast theoretische inzichten over het bureau en de samenwerking binnen een project wordt in de gids een onderscheid gemaakt in vier rolidentiteiten van waaruit de architect in de bouwketen kan acteren: de initiator, de specialist, de productontwikkelaar en de integrator.

Boek en toolkit

Tijdens het symposium werd het futurA boek met toolkit officieel overhandigd aan de BNA Academie, de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, ClickNL, Bureau Architectenregister en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De gids en toolkit zijn hier gratis te downloaden.

Deel dit artikel op